Free Web Hosting

กล้วยตากบางกระทุ่มพลังงานแสงอาทิตย์

 

เทคนิคเด็ดการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

 

กล้วย....เป็นวัตถุดิบที่เราต้องการ  หลังจากเราที่ตัดเครือกล้วยออกจากสวนมาแล้ว  เราจะต้องตัดแยกหวีกล้วยออกจากเครือ  เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป   การเลือกกล้วยก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตเช่นกัน   เราควรเลือกกล้วยที่มีความแก่ประมาณ  95 % 
การบ่มกล้วยก็คือ  “ทำให้กล้วยที่ต้องการนั้นสุกพร้อมกัน”  เทคนิคในการบ่มกล้วยนั้น  เราจะนำกล้วยแต่ละหวีที่คัดดีแล้วนำมาวางเรียงกันเป็นวงกลม  โดยการวางหวีกล้วยนั้นจะวางให้หวีกล้วยหงายขึ้น  และคว่ำลงสลับกันเป็นชั้นๆ  หรือสองชั้นก็ได้แล้วแต่สะดวก  กองให้สูงขึ้นคล้ายเจดีย์  เมื่อเรียงกล้วยจนหมดแล้ว....เราจะต้องคุมกองกล้วยด้วยผ้าพาสติกหนา  ในที่นี้นิยมใช้ผ้าพาสติกทึบสีเขียวครับ  การคุมเราจะต้องคุมให้มิดชิดไม่ให้ลมเข้าไปข้างในได้  ดังนั้นการวางหวีกล้วยในชั้นแรกเราจะต้องวางทับบนผ้าพาสติก  เพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้าด้านล่างได้ไง เมื่อคุมจนมิดชิดดีแล้วกรุณาหาของหนักๆ  ทับให้ดีเดี๋ยวผ้าพาสติกมันจะเปิดออกไม่รู้ตัว  บ่ม 24  ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย  ในอุณหภูมิปกติ  หากมีอุณหภูมิที่ต่ำก็จะต้องยืดเวลาออกไปอีกเป็น 36  ชั่วโมง    แล้วแต่ภูมิประเทศ  ร้อนหนาวไม่เท่ากันแต่ละพื้นที่...ดูที่ความเหมาะสม แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เขานิยมใช้กันก็คือเอามือล้วงไปบีบที่ลูกดู....ถ้านิ่ม  เป็นอันวาใช้ได้

เมื่อบ่มกล้วยได้ระยะเวลาตามต้องการแล้ว  เราจะต้องเปิดผ้าพาสติกออก  จะเห็นว่าเปลือกกล้วยยังมีสีเขียวอมเหลืองอยู่  หลังจากนั้นเราจะต้องปล่อยกองกล้วยนั้นไว้อีกประมาณสามวัน   อย่าใจร้อนเดี๋ยวจะไม่ได้รับประทานของดี  สีของเปลือกกล้วยก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง  ถ้าเราบิดที่หัวนมกล้วยเพื่อที่จะทำการปลอกเปลือก  เปลือกก็จะลอกออกง่าย  แสดงว่ากล้วยสุกได้ที่  พร้อมที่จะให้ท่านได้ปลอกได้อย่างสนุกมือเลย อย่าลืมภาชนะที่จะใส่กล้วยที่ปลอกแล้วด้วย

ลักษณะของอาการกล้วยถูกบาดก็คือ.....กล้วยจะเป็นลอยแผลลึกตามขนาดเส้นลวดที่ใช้ทำแผง....เข้าไปที่เนื้อกล้วย  ทำให้กล้วยผิวไม่เรียบไม่น่ารับประทาน  สาเหตุเนื่องมาจากการที่เส้นลวดได้รับความร้อน    ความร้อนก็จะวิ่งไปตามเส้นลวดซึ่งความร้อนนี้จะมีความร้อนที่มากกว่าความร้อนภายนอกที่ไม่ได้สัมผัสกับลวดตะแกรงไงละครับ....ดังนั้นเนื้อกล้วยที่อ่อนๆ  ได้รับความร้อนที่สูงบริเวณเส้นลวด  จะทำให้เนื้อกล้วยฉ่ำและอ่อนตัวทำให้เส้นลวดฝังเข้าไปในเนื้อกล้วยครับ  กล้วยก็จะเป็นรอย.....อาการอย่างนี้ชาวกล้วยตากเขาเรียกว่า “กล้วยถูกบาด”  เราจึงไม่นิยมใช้ตะแกรงเหล็กตากกล้วย

ในการตาก    เราจะต้องตากอย่างน้อยสามแดด(ถ้าแดดดี)  ถ้าหากแดดไม่ค่อยดีก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้น   ระหว่างที่เราตากกล้วยเราจะต้องทำการกลับกล้วยไปด้วย    วันละหนึ่งถึงสองครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดมากน้อยเพียงใด    เมื่อตากกล้วยได้ระยะเวลาตามต้องการแล้ว  เราก็จะเก็บกล้วยตากเพื่อทำการหนีบกล้วยให้กล้วยแบน  แต่กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มนิยมรับประทานกล้วยกลม ดังนั้นการผลิตจึงมีทั้งกล้วยกลมและกล้วยแบบ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริโภค

กล้วยตากเมื่อตากแล้วยังมีปัญหาที่ควรจะรู้อีกมากมายว่าลักษณะผลกล้วยที่ออกมามีจุดสีขาวๆ  สีดำๆ  ด่างๆ  เต็มไปหมด.....สาเหตุเกิดจากอะไร? ผลกล้วยตากที่มีจุดสีขาวๆ ที่เห็นนั้นสาเหตุเกิดมาจากผลกล้วยที่ใช้ตากนั้นยังอ่อนอยู่....คือว่ากล้วยยังไม่แก่ได้ที่ครับ  ส่วนสีดำๆที่พบเห็นเป็นจ้ำๆที่ผลกล้วนนั้นสาเหตุเกิดจาก....การช้ำของผลกล้วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนในขณะขนส่งหรือในการบ่มกล้วยหรือสาเหตุอื่นๆที่ทำให้กล้วยช้ำก่อนการนำไปตาก

 

             กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ  ของอำเภอบางกระทุ่มมีการผลิตกล้วยตากที่ใชัพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้กล้วยตากของเราสะอาด...น่ารับประทาน  ขอให้ท่านรับประทานกล้วยตากอย่างมีความสุข